ذغال سنگ اندازه موتور را از 1 میلی متر تا 6 میلی متر از بین می برد