سنگ شکن های ساختمانی ایتالیایی از q06gl استفاده می کردند