100 کارخانه تولید کننده سنگ آهن سنگ معدن نقره جدید eahyc