از تامین کنندگان Li سنگ شکن در بیهوشی استفاده می شود